Postní rekolekce

V pátek a v sobotu jsme měli možnost prožít několik hodin společně na duchovní obnově. Přednášky, rozjímání a modlitbu vedl Mons. Adam Rucki. Myslím, že jsme prožili krásné chvíle – díky.