SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktáv
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

  • Tento týden bude výuka náboženství.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Milosrdenství a Kristova církev.
  • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
  • V pátek bude po večerní mši svatá společná řízená adorace.
  • V sobotu v 7.00 hod. bude mše svatá ke cti PM, za úmysly farníků.
  • Příští neděli nebude setkání prvokomunikantů, ale až v neděli 17. dubna.

  • Rád bych na závěr, chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o pěkné prožívání velikonočního tridua – uklízečkám, těm, kteří nazdobili kostel; schole, ministrantům, varhaníkům, i těm, kteří pomohli vyleštit svícny, těm, kteří dělali technické zabezpečení, jsem si vědem, že mnohé z Vás to stalo hodně času a jsem za to Pánu Bohu vděčný, protože bez vaší práce by liturgie nebyla nádherné prožívána. A v neposlední řadě, bych chtěl také poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili, že jsme společně mohli proniknout tajemství velikonoční oběti.
  • Přeji šťastné a požehnané velikonoce plné velikonoční naděje, že Ježíšova láska je mocnější než strach a smrt. Ať vás naplní radost z Kristova vítězství a je vám celoživotní oporou a věčnou nadějí, že s ním budete jednou přebývat navěky.