6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Úterý – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Středa – Vigilie
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Pátek - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Sobota - Farní pouť do Krakova
Neděle –7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Ve středu po večerní mši svaté v 18.30 hod. je schůzka ohledně NOCI KOSTELŮ na faře.
  • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod.
  • První pátek: po mši svaté bude společná adorace před NS. V tento den slavíme památku sv. Jana Sarkandra, který je patronem naší farní kaple.
  • V sobotu nebude večerní mše svatá z důvodu farní poutě.
  • Májové pobožnosti: Během měsíce se budeme v modlitbě obracet k PM, Matce milosrdenství, po mši svaté budou probíhat májové pobožnosti (budeme číst od Kateřiny Lachmanové – O Milosrdenství). Vyzývám rodiny, aby se společně modlili růženec.
  • Příští neděli srdečně zvu do farní kavárny a knihovny.