18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Maria Vianeye, kněze
Sobota - Svátek Proměnění Páně
Neděle –19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve pondělí v kapli ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. bude adorace před NS a také možnost sv. smíření. Stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
  • V úterý v 15.00 hod. se rozezvučí zvony v naší republice na znamení úcty k zavražděnému francouzskému knězi z Francie.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne bude navštěvovat nemocné.
  • V pátek po večerní mši svaté bude společná ADORACE.
  • V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá ze svátku Proměnění Páně spojená s úmysly farníků.