25. NEDĚLE V MEZIBOBÍ

Úterý – Památka sv. sv. Ondřeje Kim, kněze, Pavla Chong a druhů, mučedníků
Středa – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle –26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí ve Vlaštovičkách je adorace od 17.00 hod. a také sv. smíření v zákristii.
  • V sobotu nebude večerní mše svatá z důvodu mé nepřítomnosti. Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9.15 hod.
  • Příští neděli 25. 9. dům nevidomých ve Vlaštovičkách slaví výročí 20 let od založení, v 14.30 hod. bude děkovná mše svatá a poté bude pokračovat následující program.
    Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás srdečně zve na přednášku vojenského kaplana P. Kamila Víchy na téma Armáda, její postavení a význam v současném světě. Přednáška se uskuteční v úterý 20. září v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. Všichni jste srdečně zváni.