30. NEDĚLE – MISIJNÍ

tek - Sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

  • V pondělí ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. je možnost adorace a zároveň příležitost ke sv. smíření.
  • Ve čtvrtek v Milostovicích od 17.00 hod. je možnost adorace a příležitost ke sv. smíření.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: 4.–5. kap. synodální exhortace o lásce v rodině.
  • Ve čtvrtek výuka KATECHISMU nebude, protože jsou podzimní prázdniny.
  • Pobožnosti na hřbitově: v sobotu – Vlaštovičky ve 14.00 hod. a v Jaktaři v neděli v 14.30 hod.
  • Příští neděli budu zpovídat i po mši svaté, kvůli získávání odpustků pro zemřelé.

  • úterý na slavnost všech svatých bude mše svatá v 17.30 hod. ve farním kostele.
  • Ve středu na všechny věrné zemřelé budou mše svaté: Milostovice v 7.00 hod.;
    Jarkovice v 8.00 hod.; Jaktař v 17.30 hod.