…a prošli jsme branou milosrdenství

dsc_3936

V sobotu 1. října se asi 80 farníků naší farnosti (což je dvakrát více než loni) zúčastnilo farní pouti na Cvilín. Někteří putovali pěšky, jiní na kolech, ostatní auty. První z nás dorazili v 10.00 a začali modlitbou růžence. O půl hodiny později už sloužil otec Petr mši svatou. Po mši svaté jsme všichni prošli průvodem „branou milosrdenství“, poté byla adorace a po ní mohli zájemci uctít obraz Panny Marie. Po části duchovní následovalo agapé. Tři druhy výborných gulášů uvařila paní Hanušová. Když jsme vše snědli, nasedli jsme na kola a auta a rozjeli jsme se k domovu. Počasí bylo nádherné, kázání poučné, prostředí skvělé, poutníci veselí … už se těšíme na další pouť.

P.S. Více ve fotogalerii…

Poděkování.

Děkuji panu fotografovi za moc pěkné snímky, které mi dokreslují atmosféru popisovanou mi mou ženou a mými syn. Pro pracovní povinnosti (směnný provoz v zaměstnání) jsem se letos nemohl zúčastnit. Popisování průběhu pouti bylo téměř tak barvité jako snímky v galerii. Děkuji také našemu otci Petrovi za tento nápad a vytrvalost v pořádání této (i jiných) farní pouti. Děkuji všem, díky kterým mohla být. Zdař Bůh.

Tomáš Pchálek