27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Památka PM Růžencové
Neděle –28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • Pátek je první měsíci, po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
  • Příští neděli jste zváni do farní kavárny a knihovny po mši svaté v 10.30 hod. na faře. Ve farní kavárně se s námi podělí o své svědectví s. Filomena.