Blíží se roráty

Tak, jako již v minulých letech, budou v době adventní v našem farním kostele slaveny rorátní mše svaté.

Každé úterý v 6:30, každou sobotu v 7:00. Nově bude v sobotu s rorátní mší svatou zrušena večerní mše svatá.

Zveme vás všechny – připojte se ke slavení očekávání Kristova narození.