Knihy z naší farní knihovny – malá recenze

První kniha s téměř neskutečným životním příběhem jednoho kněze se jmenuje S BOHEM V RUSKU. Napsala ji dvojice autorů – jednak její hlavní aktér, jezuita, kněz Walter J Ciszek SJ a druhak jeho spolubratr Daniel L. Flaherty SJ. Otec Walter v ní krátce popisuje svou cestu ke kněžství a členství v Tovaryšstvu Ježíšově a následně důsledek své touhy po misiích v Rusku. Kniha poutavě a přitom bez velkých příkras líčí různé příhody, které otec Walter prožil, a které se nám dnes mohou jevit až nemožné. Z celé knihy vyzařuje skutečnost reálné přítomnosti Boží v každém okamžiku našeho života. To, že Bůh je otec, který se o nás neustále stará, i když životní situace vypadá leckdy bezútěšně a beznadějně.

Pro mě osobně příběh knihy, části života otce Waltra, odkrývá mimo jiné i pohled na úspěšnost jezuitského řádu. A alespoň částečné pochopení současné činnosti práce současného papeže Františka.

Vřele doporučuji k přečtení, hlavně těm, kteří mají dojem, že se dnes máme špatně.

Druhá kniha je oproti první menší jak formátem a počtem stran tak i časovým úsekem, který popisuje. Napsala ji Renée Bonaneauová a nazvala ji REKVIEM ZA VOJÁKA s podtitulem Monte Cassino 1944. Je to fiktivní příběh na pozadí skutečné události z druhé světové války v prostředí benediktinského opatství Casamari v Itálii. Je zde v krátkých kapitolách popisován příběh, který se může jenom stěží stát jindy, než ve vypjatých a hlavně nesmyslných časech válek. Příběh věrnosti Bohu ve velmi těžkých podmínkách válečných útrap, který se stará o jiný příběh věrnosti vlasti, byť zrazené a ideově vyšinuté nacistickou doktrínou.

Velmi poutavé, krátké úseky dovolují zamyšlení nad hloubkami života, utrpení, věrnosti i člověku unavenému po celodenní namáhavé práci. Velmi doporučuji.

Autor je jeden ze čtenářů naší farní knihovny a je rád, že můžeme čerpat z této pokladnice, o kterou se stará náš otec Petr a sestry knihovnice.