SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pondělí – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Úterý – Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – cyklus A

  • V pondělí bude adorace i možnost sv. smíření před mši svatou ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. Stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: 7. kap. – posílit výchovu dětí
  • RORÁTY: v úterý v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. budou rorátní mše svaté. V sobotu po dobu adventu nebudou večerní mše svaté.
  • V neděli 27. listopadu v naší farnosti proběhne adventní koncert farní scholy v 18.00 hod. v kostele.

  • Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na adventní duchovní obnovu na téma „Tvé slovo Pane, je pro mne světlem.“ Akce se uskuteční v sobotu 3. 12. 2016 v církevní konzervatoři. Přednášet bude P. Roman Janáč diecézní kaplan pro seniory. Začátek je v 8,00. Bližší informace jsou na plakátcích.
  • ARMADA SPÁSY: Ve čtvrtek 24. listopadu proběhne v kostele sv. Václava charitativní akce na podporu lidí bez domova Noc venku. Všichni návštěvníci a dárci jsou srdečně vítáni, Akce bude probíhat od 18 do 22h. Vstupné formou přinesených trvanlivých potravin v minimální hodnotě 50,– Kč.