2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Středa – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Slavnost PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sobota - roráty
Neděle – 3. adventní neděle – RADOSTNÁ

  • Příští neděle 11. 12. na faře v 15.00 hod. proběhne setkání s Mikulášem, zveme děti a můžou se těšit na program. Prosím rodiče, aby přihlásily své děti v zákristii.
  • Ve čtvrtek je slavnost PM počaté bez poskvrny dědičného hříchu (zasvěcený svátek) mše svatá bude v 17.30 ve farním kostele. – jubilejní obraz PM. Nebude mše svatá v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod.

  • Ranní rorátní mše svaté jsou zaměřené pro děti a budou vždy v úterý od 6.30 hod. a v sobotu od 7.00 hod.
  • Příští neděli jste srdečně zváni na adventní posezení do farní kavárny a knihovny.
  • 16. 12. budu navštěvovat nemocné, kteří by chtěli přijmout svátosti na vánoce. (nenavštěvuji). Prosím nahlaste mi je v zákristii.
  • Druhá adventní svíce se nazývá MATKA. Mysleme v modlitbě na naši maminku a všechny, které přijali úkol mateřství.