3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Úterý – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Sobota - roráty
Neděle – 4. adventní neděle

  • Ve středu po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání Ekonomické rady
  • V pátek 16. 12. budu navštěvovat nemocné, které jste mi nahlásili.
  • V sobotu bude ministrantská schůzka.
  • Od příští neděle začne rozšířená příležitost ke sv. zpovědi + bohoslužby o vánocích.
  • Prosba otce biskupa za volbu pomocného biskupa a také prosba o ukončení bojů v Sýrii a Iráku.
    SVĚTELNÝ PRŮVOD: V úterý na svátek sv. Lucie v 16.00 hod. si děti budou vyrábět lucerničku a poté se půjde průvodem do kostela. Děti jsou zvané vedením školy.