Slavili jsme křest

Na svátek Křtu Páně jsme se společně radovali ze křtu v našem kostele. Při mši svaté o půl desáté byli pokřtěni čtyři členové jedné rodiny. Milá Melánie, Alžběto, Kláro a Tomáši, přejeme Vám hojnost Božího požehnání a radosti z narození pro Krista!