SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ

Pondělí – Památka sv. Basila velikého a Řehoře Naziánského,, biskupů a učitelů církve
Úterý – Nejsvětějšího jména Páně
Pátek - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Sobota - první sobota v měsíci
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • Ve čtvrtek bude výuka katechismu na faře.
  • Ve čtvrtek budu od nového roku večerní mše svatá posunuta na 17.30 hod. v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod.
  • V pátek je slavnost Zjevení Páně (třech králů) mše svatá bude v 17.30 hod. a bude se žehnat kadidlo, křída, zlato, voda. Můžete si přinést k požehnání tyto věci.
  • V pátek po večerní mši svaté bude společná adorace před NS (jako na první pátek).

  • V sobotu bude v 7.00 hod. mše svatá ke cti PM v kostele, na úmysly farníků.
  • Příští neděle nebude farní knihovny a kavárny, ale srdečně zveme na vánoční posezení do Milostovic v 15.00 hod. Prosím vezměte sebou trochu cukroví nebo jednohubek. Společně si zazpíváme koledy na závěr vánoční doby.
  • Zveme všechny, nejen děti na Tříkrálový průvod, spojený s požehnáním koledníčků, který se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2017 v 15,00 hod. před kostelem sv. Vojtěcha na Dolním náměstí.