Naše farnost dnešním dnem vstoupila do doby postní.

Čiň pokání a věř evangeliu“. Tato slova, která zaznívala při označování popelem, pro nás mohou být mottem pro celou dobu postní.

Z bohoslužby Popeleční středy:

Na ty, kteří se sklánějí před tvou velebností, Bože, vylej, prosíme, ducha upřímné lítosti, aby si zasloužili dosáhnout odměny, kterou jsi milosrdně slíbil těm, kdo činí pokání. Skrze Krista, našeho Pána.