1. NEDĚLE POSTNÍ

 

Sobota - FARNÍ POSTNÍ REKOLEKCE
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli bude křížová cesta v Milostovicích v 15.00 hod.
  • V úterý jsou MODLITBY OTCŮ v 19.00 hod.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: Teologie manželství.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu DĚTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
  • Příští neděli zveme do FARNÍ KAVÁRNY A KNIHOVNY.
  • V sobotu 11. 3. proběhne FARNÍ REKOLEKCE s o. Michalem Jadavanem na faře.