8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Pátek - Křížová cesta
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

  • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
  • V pondělí a ve čtvrtek budou mše svaté ráno v 7.00 hod.
  • Ve středu začíná postní doba. Při mši svaté se bude udělovat kříž z popele, který nám připomíná naši pomíjivost a zároveň volá k pokání za naše hříchy. Tento den je den přísného postu od masa a újmy – jednou dosyta se najíst. Udělejme si čas.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné (je první pátek), také místo čtvrtku navštívím nemocné v pátek.
  • Každý pátek budou v naší farnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v 17.00 hod. (vedou senioři) Nedělní křížové cesty (za obec Jaktař) v 15.00 hod.
  • V sobotu ráno v 7.00 hod. budu sloužit mši svatá za dobrou přípravu na velikonoce a prožití postní doby s prosbou o zasvěcení PM.

  • Příští neděli bude po mši svaté MINISTRATSKÁ SCHŮZKA.
  • Vzadu si můžete vzít farní časopis JARO.
  • FARNÍ POSTNÍ REKOLEKCE proběhne v sobotu 11. března na faře. Prosíme, abyste se do příští neděle nahlásili v zákristii kvůli obědu.