Pomazání nemocných

Již tradičně na pátou neděli postní jsme se v naší farnosti modlili za nemocné. Otec Petr uděloval v našem kostele svátost pomazání nemocných.

 

 

 

Z modlitby:

Bože, tvůj služebník (tvá služebnice) přijme s vírou svátost nemocných; prosíme tě: ať ho (ji) pomazání tímto olejem posilní a uleví mu (jí) v bolestech. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Amen.

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.