5. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

  • Příští neděli křížová cesta v neděli nebude.
  • Příští neděli (květná) mše svatá bude jenom v 9.00 hod. s žehnáním kočiček a průvodem.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné a budu jim udělovat pomazání nemocných.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

  • Zpovídání před velikonocemi

Čtvrtek 6. 4. – kaple Milostovice – 17.00 – 17.30 hod.
Pátek 7. 4. – kostel Jaktař – 16.45 – 17.30 hod.
Sobota 8. 4. – kostel Jaktař – 6.30 – 7.00 hod.; od 7.30 – dle potřeby
Neděle 9. 4. – kostel Jaktař – 8.15 – 9.00; po mši dle potřeby
Pondělí 10. 4. – kaple Vlaštovičky – 17.00 – 17.30 hod.
Úterý 11. 4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby
Středa 12. 4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby