SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktáv
Neděle –2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Plodnost jako manželské dobro.
  • Farní pouť se uskuteční v sobotu 29. 4., pojedeme do Dubu na Moravě a poté do Kroměříže do Arcibiskupských sklepů. Vyjedeme v 7.30 hod. a návrat do 19.00 hod. Prosím pište se na papír vzadu v kostele.
  • Rád bych na závěr, chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o pěkné prožívání velikonočního tridua – uklizečkám, těm, kteří nazdobili kostel; schole, ministrantům, varhaníkům, i těm, kteří pomohli vyleštit svícny, těm, kteří dělali technické zabezpečení, jsem si vědem, že mnohé z Vás to stalo hodně času a jsem za to Pánu Bohu vděčný, protože bez vaší práce by liturgie nebyla nádherné prožívána. A v neposlední řadě, bych chtěl také poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili, že jsme společně mohli proniknout tajemství velikonoční oběti.