Archiv rubriky: Recenze

Pozvánka do farní knihovny

Už se někdo z vás ocitl v zajetí islamistů?

Já také ne a proto jsem si s chutí přečetl novou knihu ve farní knihovně z vydavatelství Paulínky. Kniha má název Mnich v zajetí islamistů. Autor Jacques Mourad, kněz a mnich, se rozhodl sepsat své zážitky ze svého zajetí členy tzv. Islámského státu. Provádí svého čtenáře krajinou, kde se narodil, žil, a ze které byli posléze unesen, aby z ní pak mohl i utéct. Jeho úvahy přiblíží čtenáři konflikt na Blízkém východě z jiného úhlu, než mu ji ukazují západní média. Umožní mu jej vidět z Božího úhlu, který dovolí každému z nás se zamyslet, jak opravdově žije svůj vztah s Bohem. Máš-li odvahu, vrhni se do netradiční četby ze současného blízkovýchodního světa, který není tomu našemu zase tak vzdálený.

Pěkné počtení přeje autor.

Sergej K. Dakov – ODPUSŤ NATAŠO.

Dnes vám chci přiblížit knihu z mé oblíbené Edice osudy, která má červený obal se symboly, které nám byly kdysi vnucovány – srpem, kladivem a rudou pěticípou hvězdou.
Malá, útlá knížka, dobře čtivá je de facto autobiografií krátkého života mladého člověka, který ho prožil, troufnu si říci, naplno.

Celý příspěvek

Trapisté z Tibhirine.

S podtitulem „Novodobí mučedníci z Alžirska“ napsal Iso Baumer a vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Tato kniha patří do edice OSUDY, ze které jsem zde již nějaké recenze zveřejnil.

Spolu s autorem se dostaneme v rámci minulého století do příběhu francouzských mnichů přísné cisterciácké řehole zasazené v Alžíru, v místě zvaném Tibhirine – v překladu „zeleninová zahrada“, doslova uprostřed muslimské země.

Celý příspěvek

Dokument o papeži Františkovi

Vážení farníci, návštěvníci našeho webu.

Předkládám vám odkaz na dvoudílný francouzský dokument Svatý otec František odvysílaný ČT – 1. díl, 2. díl. Pořady jsou ke zhlédnutí omezený počet dní, tak neváhejte a vytvořte si čas! Mladší pozvěte své starší (kteří tak dobře nevládnou technikou) a podívejte se na docela vydařený souhrn života papeže Františka. Více vám nebudu prozrazovat, aby byl zážitek co nejhutnější. Za sebe jenom dodávám, že jsem oba díly (každý cca po 60 minutách) shlédl se zaujetím.

Pěkné pokoukání!

Knihy z naší farní knihovny – malá recenze

První kniha s téměř neskutečným životním příběhem jednoho kněze se jmenuje S BOHEM V RUSKU. Napsala ji dvojice autorů – jednak její hlavní aktér, jezuita, kněz Walter J Ciszek SJ a druhak jeho spolubratr Daniel L. Flaherty SJ. Otec Walter v ní krátce popisuje svou cestu ke kněžství a členství v Tovaryšstvu Ježíšově a následně důsledek své touhy po misiích v Rusku. Kniha poutavě a přitom bez velkých příkras líčí různé příhody, které otec Walter prožil, a které se nám dnes mohou jevit až nemožné. Z celé knihy vyzařuje skutečnost reálné přítomnosti Boží v každém okamžiku našeho života. To, že Bůh je otec, který se o nás neustále stará, i když životní situace vypadá leckdy bezútěšně a beznadějně.

Pro mě osobně příběh knihy, části života otce Waltra, odkrývá mimo jiné i pohled na úspěšnost jezuitského řádu. A alespoň částečné pochopení současné činnosti práce současného papeže Františka.

Vřele doporučuji k přečtení, hlavně těm, kteří mají dojem, že se dnes máme špatně.

Druhá kniha je oproti první menší jak formátem a počtem stran tak i časovým úsekem, který popisuje. Napsala ji Renée Bonaneauová a nazvala ji REKVIEM ZA VOJÁKA s podtitulem Monte Cassino 1944. Je to fiktivní příběh na pozadí skutečné události z druhé světové války v prostředí benediktinského opatství Casamari v Itálii. Je zde v krátkých kapitolách popisován příběh, který se může jenom stěží stát jindy, než ve vypjatých a hlavně nesmyslných časech válek. Příběh věrnosti Bohu ve velmi těžkých podmínkách válečných útrap, který se stará o jiný příběh věrnosti vlasti, byť zrazené a ideově vyšinuté nacistickou doktrínou.

Velmi poutavé, krátké úseky dovolují zamyšlení nad hloubkami života, utrpení, věrnosti i člověku unavenému po celodenní namáhavé práci. Velmi doporučuji.

Autor je jeden ze čtenářů naší farní knihovny a je rád, že můžeme čerpat z této pokladnice, o kterou se stará náš otec Petr a sestry knihovnice.