Přijďte na Noc kostelů!!!

I v letošním roce se zapojujeme do akce Noc kostelů. V této výjimečné noci v pátek 9.6. 2017 můžete navštívit otevřené kostely, chrámy a modlitebny v celé České republice. Otevírat se budou i prostory, kam se běžně není možné podívat a vstup bude všude zdarma! ;)

Neváhejte a přijďte a nezapomeňte pozvat své blízké!

V našem kostele je připraven tento program:

17. 30 – 18. 15 Mše svatá. Pravidelná mše svatá s doprovodem scholy, tentokráte se zaměřením na děti.

18.15 – 18.30 Neváhejte a vstupte. Přivítání návštěvníků Noci kostelů 2017. Trumpetová fanfára. Zvonění na zvony a zvonky.

18.30 – 20. 00 Co se skrývá v kostele? Detektivní hra nejen pro děti. Aktivita pro děti i dospělé, cílem je dozvědět se více o kostele a životě farnosti. Probíhat bude interaktivní formou.

20.00 – 21.00 Živé čtení Markova evangelia. Evangelium podle Marka se považuje za nejstarší anebo za jeden z nejstarších záznamů o Ježíši, který snad vznikl z osobních vzpomínek, vypravování a kázání očitého svědka apoštola Petra.

21.15 –22.00 Ztišení při svíčkách. Modlitba se zpěvy a biblickými texty.

Agapé. Během celého večera možnost občerstvení a setkání před kostelem.

Pošta pro NEBE. V průběhu večera je možné vložit do připravené nádobky své prosby, za které se budeme společně modlit.

https://www.nockostelu.cz/