7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Zdislavy
Středa – Svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek – Památka sv. Justina, mučedníka
Pátek – První pátek
Sobota – Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • V pátek po mši svaté bude společná řízená adorace.
  • V sobotu nebude ráno mše svatá, ale večer vigilie svatodušní ve 20.00 hod.
  • Noc kostelů proběhne 9. června v pátek, prosím o modlitbu.
  • Příští neděli po mši svaté bude ministrantská schůzka.