Nový kněz v naší farnosti

Dnes na 19. neděli v mezidobí jsme přivítali nového kněze naší farnosti. Milý otče Mirku, přejeme Vám, ať se u nás cítíte jako doma.

Po mši svaté jsme měli možnost si popovídat u kávy a čaje ve farní kavárně. Mnozí z nás též využili možnosti vypůjčit si knihy ve farní knihovně.