Nové tituly naší knihovny – pozvánka

Milé farnice, vážení farníci,

dovolte, abych vám představila nové tituly v naší farní knihovně. Otec Mirek se rozhodl pokračovat v tradici svého předchůdce a s jeho přispěním se nyní můžeme začíst i do následujících titulů:

DOCAT – Sociální nauka církve pro mladé

  • orientace v praktickém životě podle principů pravdy, spravedlnosti a lásky.

Do boje s růžencem aneb Jak se porazit a přitom vyhrát – Štěpán Smolen

  • autor postupně uvádí do rozpoznávání nejrůznějších lidských slabostí a pokušení.

Nevyžádané rady mládeži – Marek Vácha

  • kulometná palba, nebo spíš kobercový nálet.

Čekárny a jízdní kola – Příručka pro svobodné dámy – Taryn Rose

  • kniha osvěží svou upřímností, se kterou bez použití obvyklých klišé zkoumá, jaké to je být neprovdanou křesťankou.

Laická spiritualita Madeleine Delbrelové – Kateřina Lachmanová

  • krátká zamyšlení

Po provaze ke Kristu – Max Kašparů

  • kniha je určená čtenářům, kteří nepřestávají hledat, určitě si v knize najdou jak pokrm na cestu, tak i motivaci pro další hledání.

Lék na únavu ze života – Anselm Grün

  • autor postupně probírá různé druhy únavy, věnuje se tomuto jevu z nejrůznějších stran, ptát se po jeho příčinách a popisuje způsoby, jak bychom mohli s únavou zacházet.

Svatost je pro každého – Ellas Vella

  • na stránkách knihy můžeme poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit.

Chrám uprostřed tržiště – Juraj J. Dovala

  • kniha nabízí jednoduché náměty k tomu, jak žít spiritualitu všedního dne

Síla modlitby za vaše dospělé děti – Stormie Omartianová

… My, rodiče dospělých dětí, můžeme mít mnoho obav, ale ne vždy máme možnost nějak zasáhnout. Máme však obrovskou příležitost vyjádřit své obavy před Bohem a pozvat ho do nich, aby nám pomohl …

Proto neváhejte, přijďte tuto neděli 8.10. po druhé mši svaté na faru, kde se při dobré kávě můžete začíst do některé knížky z farní knihovny. Těšíme se na vás.

Milena Pchálková & kol. sester knihovnic