Farní vinárna „Velikonoční speciál“

Milí farníci,

po sobotní vigilii budeme pokračovat ve slavení na faře. Přijďte!

Image: Romolo Tavani / Shutterstock