Farní výlet do Frenštátu

Jaro už je opravdu tady, a tak jsme neváhali a rozhodli se jet na farní výlet za otcem Petrem. Počasí nám přálo, celou dobu bylo krásně teplo a svítilo nám sluníčko. Vyrazili jsme ráno v sobotu 14. dubna, někteří autobusem a někteří autem. Navzdory opravám na silnicích jsme všichni šťastně dorazili do Frenštátu, kde už nás čekal otec Petr.

Nejprve jsme se uvítali s otcem a pak se občerstvili výbornými buchtami, kávou či čajem. Poté jsme se podívali na faru, která se postupně proměňuje pod rukama otce na obyvatelnou. Mezitím schola nacvičovala písně, které pak zazpívala na mši svaté. Zpívali a modlili jsme se i na adoraci, která následovala hned po mši. Během adorace otec každému požehnal. Posíleni duchovně jsme se přemístili do hotelu Přerov, kde jsme měli dobrý oběd.

Protože bylo opravdu hezky, jeli jsme na Horečky, kde si každý našel něco. Buď krásnou přírodu, nebo naučnou Ptačí stezku. Nakonec jsme jeli do Tiché, prohlédli si zdejší moderní kostel a faru. Zde náš výlet skončil, vyfotili jsme se spolu s otcem a rozloučili, neboť už byl čas jet domů.

Přejeme otci Petrovi hodně sil s opravami i se zvelebením farnosti. Kéž jej Pán provází na každém kroku.

Terezie Smolková