3. neděle postní

MŠE SVATÉ BUDU SLOUŽIT BEZ ÚČASTI LIDU NORMÁLNĚ V KOSTELE V TU STANOVENOU DOBU, A TU INTENCI, KTERÁ JE NAPSÁNA. JEDINCE VPUSTÍM, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SI DALI ÚMYSL NA MŠI SVATOU, V TUTO DOBU, NEBO I V JAKOUKOLI JINOU LZE PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, ČI KE ZPOVĚDI PO DOMLUVĚ TELEFONEM 737 618 613, NEBO MEILEM – h.mir@seznam.cz.

KOSTEL BUDE CELÉ DNY OTEVŘEN PO MŘÍŽ – OD 9:00 DO 18:00,A PO MŘÍŽ BUDE OTEVŘEN I PŘI MŠÍCH SVATÝCH, TAKŽE POTOM BUDU VIDĚT, KDO BY CHTĚL PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, KE ZPOVĚDI, ČI K POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. POZOR NESHLUKUJTE SE!!.

16.3. pondělí –

17.3. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

18.3. středa – 17:30 Jaktař

19.3. čtvrtek – – 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek

20.3. pátek – 17:30 Jaktař, 17:00 křížová cesta –

21.3. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

22.3. neděle – 7:15 Jaktař – 4. neděle postní, sbírka na TV Noe.

-–– -–9:00 Jaktař – křížová cesta

-–– –9:30 Jaktař – 4. neděle postní, sbírka na TV Noe.

Sbírka minulé neděle byla 4204.–kč, pohřeb 3395. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz