intence

Neděle 4. neděle postní 7:15 Za Radku Komárkovou a živou a zemřelou rodinu Komárkovou
22.3. 9:30
Pondělí 23.3. Kaple Vlaštovičky pondělí 4. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 24.3. mše svatá není úterý po 4. neděli postní
Středa Slavnost Zvěstování Páně 17:30 Na poděkování za dar života a další ochranu
25.3. Boží
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
26.3. čtvrtek po 4. neděli postní
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 4. neděli postní 17:30 Za rodinu Dehnerovou a syna, za rodinu Petrákovou a Palyzovou
27.3.
Sobota 28.3. mše svatá není sobota po 4. neděli postní
Neděle 5. neděle postní 7:15
29.3. 9:30 Za zemřelého Miloš Klapetka a manželky
Pondělí 30.3. Kaple Vlaštovičky pondělí po 5. neděli postní 17.30
Úterý 31.3. mše svatá není úterý po 5. neděli postní
Středa středa po 5. neděli postní 17:30 Za Rudolfa Kostřibu, manželku a dceru
1.4.
Čtvrtek Kaple na faře čtvrtek po 5. neděli postní 7:00
2.4. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 5. neděli postní 17:30 Za zemřelou Soňu a manžela
3.4.
Sobota 4.4. mše svatá není sobota po 5. neděli postní
Neděle Květná neděle
5.4. výměna růžencových lístků 9:00 Za zemřelého Františka Klapetka