4. neděle postní, sbírka na TV Noe

MŠE SVATÉ BUDU SLOUŽIT BEZ ÚČASTI LIDU NORMÁLNĚ V KOSTELE V TU STANOVENOU DOBU, A TU INTENCI, KTERÁ JE NAPSÁNA. JEDINCE VPUSTÍM, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SI DALI ÚMYSL NA MŠI SVATOU, V TUTO DOBU, NEBO I V JAKOUKOLI JINOU LZE PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, KE ZPOVĚDI, K POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, ROZHOVORU.

PO DOMLUVĚ TELEFONEM 737 618 613, NEBO MEILEM – h.mir@seznam.cz – I V JINOU DOBU.

KOSTEL BUDE CELÉ DNY OTEVŘEN PO MŘÍŽ ((plus mínus)) – OD 9:00 DO 18:00. POZOR NESHLUKUJTE SE!!.

23.3. pondělí – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

24.3. úterý –

25.3. středa – 17:30 Jaktař – v 17:30 jsem k dispozici v kostele v Jaktaři. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.

26.3. čtvrtek – – 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – jsem k dispozici v kapli na faře.

27.3. pátek – 17:30 Jaktař, 17:00 křížová cesta – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

28.3. sobota – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

29.3. neděle – 7:15 Jaktař – 5. neděle postní – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

-–––————- 9:00 Jaktař – křížová cesta – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

-– ––————-9:30 Jaktař – 5. neděle postní – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

Sbírka nebyla.

29.3. v neděli začátek letního času