2. neděle velikonoční ((Božího milosrdenství))

MŠE SVATÉ ZATÍM BUDU SLOUŽIT BEZ ÚČASTI LIDU NORMÁLNĚ V KOSTELE V TU STANOVENOU DOBU, A TU INTENCI, KTERÁ JE NAPSÁNA. JEDINCE VPUSTÍM, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SI DALI ÚMYSL NA MŠI SVATOU, V TUTO DOBU, NEBO I V JAKOUKOLI JINOU LZE PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, KE ZPOVĚDI, K POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, ROZHOVORU. (PO DOMLUVĚ TELEFONEM 737 618 613, NEBO MEILEM – h.mir@seznam.cz – I V JINOU DOBU)

KOSTEL BUDE CELÉ DNY OTEVŘEN PO MŘÍŽ ((plus mínus)) – OD 10:00 DO 18:00 POZOR NESHLUKUJTE SE!!.

20.4. pondělí – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři.

21.4. úterý –

22.4. středa – 17:30 Jaktař

23.4. čtvrtek –

——– ————7:00!!!!!!!!!! Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

24.4. pátek – 17:30 Jaktař,

25.4. sobota – 17:30 Jaktař – jsem k dispozici v kostele v Jaktaři, svátek svatého Marka, evangelisty.

26.4. neděle – 7:15 Jaktař – 3. neděle velikonoční

—————-9:30 Jaktař – 3. neděle velikonoční

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude po první vlně uvolnění přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření.