intence

Neděle 2. neděle velikonoční 7:15 Za Ernu Fojtíkovou, manžela, bratra a rodiče z obou stran
19.4. Božího milosrdenství 9:30 Za Václava Gilíka, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci
Pondělí 20.4. Kaple Vlaštovičky pondělí po 2. neděli velikonoční 17.30
Úterý 21.4. mše svatá není úterý po 2. neděli velikonoční
Středa středa po 2. neděli velikonoční 17:30 Za rodiče Gebauerovy, 3 syna, vnuka
22.4. a za Marii Královou
Čtvrtek Kaple na faře 7:00
23.4. svátek sv. Vojtěcha
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 2. neděli velikonoční 17:30
24.4.
Sobota 25.4. mše svatá není svátek sv. Marka,evangelisty
Neděle 3. neděle velikonoční 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Černínovou, Fojtíkovou,Štěpánku Uvírovou a duše v očistci
26.4. 9:30 Za zemřelého Václava Laiferta
Pondělí 27.4. Kaple Vlaštovičky pondělí po 3. neděli velikonoční 17.30
Úterý 28.4. mše svatá není úterý po 3. neděli velikonoční
Středa svátek sv. Kateřiny Sienské 17:30 Za Gustava Urbanského, syna,rodiče z obou stran, Arnošta Šopíka, rodiče a sourozence, Maxe Hildebranda, 2 manželky, za rodinu Kalerovou, duše v očistci
29.4.
Čtvrtek Kaple na faře čtvrtek po 3. neděli velikonoční 7:00
30.4. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek po 3. neděli velikonoční 17:30
1.5.
Sobota 2.5. mše svatá není památka sv. Atanáše,biskupa a uč. církve
Neděle 4. neděle velikonoční
3.5. výměna růžencových lístků 9:00 Za Karla Fitzka,Jiřího Dobruše a rodiče