bohoslužba v rodině

Milí spolubratři kněží a jáhni,

srdečně Vás zdravím v předvečer neděle Božího milosrdenství a přílohou nebo odkazem na web zasílám připravenou bohoslužbu v rodině, kterou můžete nabídnout svým farníkům

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4633–modlitba-v-rodine-2–nedele-velikonocni.html

 

Připojuji pro vaši informaci také soubor s pravidly týkající se bohoslužeb během postupného uvolňování restriktivních opatření vydaných vládou v souvislosti s pandemií. Je zřejmé, že toto uvolňování nebude jednoduchý proces. Můžeme se ale na něj začít připravovat a hledat způsoby, jak v nastavených pravidlech pokračovat ve službě těm, kteří jsou nám svěřeni.

V minulém e-mailu jsem vás vybídl, abyste se poohlédli po desinfekci, která dle pravidel bude potřebná. Taky jsem se trochu rozhlížel a podařilo se pro diecézi získat 600 litrů desinfekce, která by v druhém velikonočním týdnu mohla být rozdistribuována na děkanství, kde byste si nějakých pár litrů pro farnost mohli vyzvednout.

Důležitější ale je, abychom nepřestávali být „distributory“ Božího milosrdenství, které je nezměřitelné a stále se štědře rozdává.

S přáním požehnané Neděle Božího milosrdenství

 

+ Martin David

pomocný biskup – generální vikář