počet lidí v kostele

Milí spolubratři,

měl jsem za to, že informace o postupném uvolňování a navyšování počtu účastníků bohoslužeb je veřejně rozšířena a známá, ale na základě četných dotazů jsem zjistil, že tomu tak úplně není. Proto si dovoluji odkázat např. na text na našem webu, kde najdete úplnou informaci https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4632–vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-

Podmínky, které jsem vám poslal v předchozím e-mailu platí pro toto postupné navyšování počtu účastníků stanovené ústředním krizovým štábem:

Od 27. 4. – max. 15 účastníků bohoslužby

Od 11. 5. – max. 30 účastníků

Od 25. 5. – max. 50 účastníků

Od 8. 6. bez omezení počtu účastníků bohoslužby

S přáním pevného zdraví

+ Martin David

pomocný biskup – generální vikář

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní náměstí 3172/1

728 02 Ostrava 1