Květná (pašijová) neděle

MŠE SVATÉ BUDU SLOUŽIT BEZ ÚČASTI LIDU NORMÁLNĚ V KOSTELE V TU STANOVENOU DOBU, A TU INTENCI, KTERÁ JE NAPSÁNA. JEDINCE VPUSTÍM, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SI DALI ÚMYSL NA MŠI SVATOU, V TUTO DOBU, NEBO I V JAKOUKOLI JINOU LZE PŘISTOUPIT K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, KE ZPOVĚDI, K POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, ROZHOVORU. (PO DOMLUVĚ TELEFONEM 737 618 613, NEBO MEILEM – h.mir@seznam.cz – I V JINOU DOBU)

KOSTEL BUDE CELÉ DNY OTEVŘEN PO MŘÍŽ ((plus mínus)) – OD 9:00 DO 18:00 POZOR NESHLUKUJTE SE!!.

 

4.4. sobota od 15:00 do 18:00 služba v kostele u svatého Vojtěch, takže u nás budu v kostele k dispozici až v 18:30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

5.4. neděle 9:00 Jaktař – Květná (pašijová) neděle – žehnání ratolestí, průvod, pašije,

8:00 – nebude nácvik ministrantů na mši svatou – Květné neděle

6.4. pondělí 17:30 Jaktař – od 17:00 zpověď

7.4. úterý

8.4. středa 17:30 Jaktař – od 17:00 zpověď

9.3. čtvrtek 17:30 Jaktař – ZELENÝ ČTVRTEK, památka Večeře Páně, PŮL hodiny přede mší sv. nebude nácvik ministrantů na mši svatou ZEL. ČTVRT. KOSTEL po mši svaté nebude otevřen k soukromé modlitbě v getsemanské zahradě až do 20:00.

10.4. pátek 8:00 Jaktař – křížová cesta, PAK nácvik ministrantů na obřady velkého pátku ale nebude.

17:30 Jaktař – VELKÝ PÁTEK -obřady Velkého Pátku (četba Písma sv., pašije, přímluvy, uctění sv. Kříže, sv. přijímání, uložení Těla Páně do Božího hrobu), po obřadech zpověď, KOSTEL po obřadech nebude otevřen k soukromé modlitbě do 20:00.

11.4. sobota 8:00 Jaktař – modlitba ranních chval, PAK ale nebude nácvik ministrantů na večerní mši sv., Možnost adorace v Božím hrobě nebude, KOSTEL bude ale po celý den otevřen po mříž jako každý den, kromě úterý do 20:00 – ROZPIS stráže u Božího hrobu by byl, kdyby se našel člověk, který by celý den hlídal otevřený kostel, a ten se nenajde, takže nebude.

——-20:00 Jaktař – BÍLÁ SOBOTA, Velikonoční vigilie,

12.4. neděle 7:15 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční

——-9:30 Jaktař – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, začíná doba velikonoční

13.4. pondělí 7:15 Jaktař!!! – pondělí v oktávu velikonočním.

Milí spolubratři kněží a jáhni,

dovoluji si Vám zaslat čerstvý text Velikonoční výzvy biskupů. Rádi bychom prostřednictvím této výzvy obnovili dávnou tradici a v době slavení Velikonoční vigilie v sobotu 11. 4. večer vybídli věřící, kteří se tentokrát nebudou moci vigilie účastnit, aby doma za okny zapálili svíčku jako symbol Kristova vzkříšení. Výzva bude v příštích dnech medializována a nabídnuta k připojení se široké veřejnosti. Světlo vzkříšení je totiž symbolem naděje pro všechny.

V přílohách najdete text výzvy i plakátky v různých formátech, vše také v odkaze na naše webové stránky.

Budu rád, když tuto výzvu rozšíříte všemi možnými způsoby mezi lidi ve svých farnostech. S modlitbou a požehnáním

+ Martin David

pomocný biskup – generální vikář

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní náměstí 3172/1

728 02 Ostrava 1