svíčka v okně

Milí spolubratři kněží a jáhni,

dovoluji si Vám zaslat čerstvý text Velikonoční výzvy biskupů. Rádi bychom prostřednictvím této výzvy obnovili dávnou tradici a v době slavení Velikonoční vigilie v sobotu 11. 4. večer vybídli věřící, kteří se tentokrát nebudou moci vigilie účastnit, aby doma za okny zapálili svíčku jako symbol Kristova vzkříšení. Výzva bude v příštích dnech medializována a nabídnuta k připojení se široké veřejnosti. Světlo vzkříšení je totiž symbolem naděje pro všechny.

V přílohách najdete text výzvy i plakátky v různých formátech, vše také v odkaze na naše webové stránky.

Budu rád, když tuto výzvu rozšíříte všemi možnými způsoby mezi lidi ve svých farnostech. S modlitbou a požehnáním

+ Martin David

pomocný biskup – generální vikář

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní náměstí 3172/1

728 02 Ostrava 1