triduum v rodině

Milí spolubratři kněží a jáhni,

srdečně Vás zdravím uprostřed Svatého týdne a přílohou nebo odkazem na web zasílám opět návrh na bohoslužbu v rodině. Tentokrát je to vlastně bohoslužeb několik pro všechny dny Velikonočního Tridua až do Neděle Zmrtvýchvstání Páně. Připojeno je v závěru i žehnání velikonočních pokrmů v rodině.

https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4621–modlitba-v-rodine-velikonocni-triduum.html