Přeji požehnané svátky Velikonoční, kterým nemůže nic ubrat na jejich požehnání – jenom mi sami.

čtvrtkové kázání MOC ho nečtěte BUDE i příští rok

NA zelený čtvrtek SI připomínáme hodně událostí – PŘIPOMÍNÁME SI – 1)ustanovení svátosti kněžství, 2)ustanovení eucharistie, 3)ustanovení mše svaté, + + + 4)PŘIPOMÍNÁME SI ale také Ježíšovo bdění v Getsemanské zahradě, 5)Ježíšovo zatčení, 6)A TAKOVÝ ten PRVNÍ soud s Ježíšem – KTERÝ proběhl před veleradou, ((před dvěma veleknězi Anášem a Kaifášem)), + -+ – + 7)A PŘIPOMÍNÁME si taky USTANOVENÍ církve – JEŽ se ale plně projevilo!?!? – AŽ o Letnicích!! – KDY apoštolové dostali odvahu ((darem od Ducha svatého)) – říct – patříme Ježíšovi, ((k Ježíšovi)).

PRO všechny židy!!!, ((tedy i apoštoly)) – BYLA velikonoční večeře!?!? – TEN největší svátek v celém roce!!!!!. TA večeře měla SVŮJ předepsaný rituál – KTERÝ byl PO tolika letech OD vyjití z Egypta ((náboženskými vůdci)) – PŘIVEDEN k absolutní dokonalosti.

KAŽDÝ tak velmi dobře věděl CO má PŘI poslední večeři dělat – například i to – ŽE OTROK ((který jinak nic neměl společného s poslední večeří)) UMÝVÁ nohy těm –KTEŘÍ přišli do večeřadla §§ – §§ KDY právě tento úkon!!!!! – JEŽÍŠ, ((který předsedal večeři)) – 1)mění, 2)A POZVEDÁ tuto JINAK přehlíženou službu otroka!!!!! – ((KTERÁ do té doby byla jakoby mimo večeři – KONKRÉTNĚ před večeří)).

JEŽÍŠ – už měl velmi málo času!!!! §§ – §§ a vysvětlit nechápavým apoštolům!?!?!?!? – 1)SVOU roli ((a zároveň už i jejich roli)) JAKO služebníka, 2)CO JE TO ((a jak)) – sloužit – ((NA což apoštolové TAK málo slyšeli, A COŽ tak neochotně chápali)) – BYLA už i pro Ježíše nemožná věc – PROTO jim MÍSTO mluvení ((příkazů, zákazů, doporučení, podobenství)) – 1111)PŘÍMO ukazuje – 1)ON učitel a mistr, 2)PŘI TAK důležité situaci, ((PŘI velikonoční, poslední – večeři)) – KDE bude mít přesně KAŽDÝ jeho služebník SVÉ místo + + + – + + + A TAK USTANOVUJE v ten den k tomu všemu ustanovení – ((kněžství, eucharistie, mše svaté, církve)) – PRÁVĚ ještě roli těch KDO budou v čele jeho církve, ((A VLASTNĚ i v jeho církvi)) – KDYŽ si – 1)SUNDAL sváteční šaty, 2)VZAL si pracovní oděv, 3)a pozvedl úkon – ((KTERÝ byl o velikonoční večeři úplně přehlížen)) – NA podstatu!!!! – TOHO všeho dalšího ustanovení!!!! – KDYŽ ON předsedající!?!?!? – SLOUŽIL – jako otrok – 1)NA KTERÉHO si nehrál JEN tak chvíli PŘI slavení první liturgie, + + + 2)ALE kterým se – SE vším všudy i stal!!! §§ – §§ NEBOŤ za obvyklou cenu otroka ((třicet stříbrných)) – 111)se nechal užprodat, 222)A PAK hned na to nakonec JAKO otrok i ukřižovat – NEBOŤ!?!?!?!? – KDYŽ zemřel JAKO posmívaný izraelský král – ZEMŘEL jako otrok, ((KTEŘÍ byli hlavně BEZ soudu a práva JEDNODUŠE odsuzováni ROVNOU k potupné smrti NA kříži – VĚTŠINOU jen za to – ŽE uprchli)).

JEŽÍŠ se takto STAL otrokem člověka – 1)SE vším všudy, 2)v plném slova smyslu!!!!!! – TEDY žádné jenom nějaké symbolické pokleknutí ((před vybranými lidmi)) – ALE pokleknutí před člověkem – KTERÉHO ((všechny lidi, všech dob)) – V TU chvíli tehdy zastupovali apoštolové – KTEŘÍ byli jací byli – včetně Jidáše!!!! – KTERÝ odešel AŽ při podaném soustu PŘI poslední večeří – POTOM později + + + – + + + 1)TAKŽE i jemu!!, Ježíš umývá nohy, 2)I JEMU ((a v něm VŠEM dalším Jidášům, ŘEKNĚME všem lidem všech dob)) – NABÍZÍ Ježíš sám sebe.

TAKTO Ježíš přistupuje KE každému z nás!!!!! §§ – §§ TAKTO nemáme posuzovat Jidáše, ((a další apoštoly)) – CO všechno udělali a neudělali – ALE – 1)sebe sama, 2)SVŮJ vztah s Ježíšem, ((SVŮJ duchovní život)), §§§§§§§ 3)JAK dokážeme my!?!? – PŘIJMOUT to co je nám neustále nabízeno, ((NEBO spíše AŽ vnucováno)), 4)JAK dokážeme nyní my!?!?!? – 111)PŘIJMOUT Ježíše – A POZOR!!!!! – takového jaký doopravdy je – TŘEBA v zástěře, poplivaného, zbičovaného, posmívaného, JAKO nejposlednějšího z posledních, JAKO ukřižovaného, §§§§§§ 222)A VLASTNĚ nejenom přijmout!?!? – ALE s ním v těchto posledních pozicích – i zůstávat.

JEŽÍŠ – v tu chvíli NIC zvláštního UŽ neříkal §§ – §§ JEN – ukázal to co ani není možné vyslovit – 1)VZAL jednoduše zástěru a umyvadlo, 2)A OBEŠEL ty kteří s ním byli!!!! – ABY jim UMYL nohy JAKO otrok.

Apoštolové zcela jistě!!! – nepochopili – ŽE přijímají – NÉ nějaké pocty, privilegia, první místa ++ – ++ ALE službu!!! – KTEROU se pak MĚLI učit konat stále lépe CELÝ další svůj život, 2)A NAKONEC ((podobně jako jejich učitel – 111)BEZ poct a slávy, 222)JAKO nepochopení, odmítnutí služebníci)) – i zemřít §§ – §§ COŽ je úkol i pro každého člověka – KTERÝ dnes slaví ŽIVOU památku TOHO všeho.

ÚVOD – Na zelený čtvrtek nám Ježíš především ukázal jak se máme k sobě chovat – jak máme spolu přistupovat k eucharistii, jak k němu, i k sobě navzájem. ČLOVĚK dokáže zase všechno okolo jen ta služba opravdové lásky člověku zase mnohdy chybí, nebo je jen na oko.