Slavnost Seslání Ducha Svatého, (sbírka na charitu)

1.6. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – NENÍ MŠE SVATÁ – památka Panny Marie, Matky církve

2.6. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

3.6. středa – 17:30 Jaktař – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4.6. čtvrtek – 17:30 Milostovice – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

——————– 7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře –

5.6. pátek – 17:30 Jaktař – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, návštěva nemocných.

6.6. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

7.6. neděle – 7:15 Jaktař – Slavnost Nejsvětější Trojice

——————9:30 Jaktař – Slavnost Nejsvětější Trojice

KONČÍ doba velikonoční.

SBÍRKA minulé neděle byla 5420,– kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.