poslední modlitba v rodině, a zvony 12.5. ve 12:00

Milí spolubratři kněží a jáhni,

srdečně Vás zdravím a přílohou nebo odkazem na web zasílám připravenou bohoslužbu v rodině pro 5.neděli velikonoční, kterou můžete nabídnout svým farníkům. https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4657–modlitba-v-rodine-5–nedele-velikonocni.html

S ohledem na to, že jsou od pondělí 11. 5. povoleny bohoslužby se 100 účastníky, už pro další neděle nebudeme tuto pomůcku nabízet. Celou dobu ji připravoval P. František Staněk a patří mu za to velké poděkování.

 

V úterý 12. 5. se farnosti v naší zemi připojí k poděkování zdravotním sestrám v rámci Mezinárodního dne zdravotních sester. Symbolickým poděkováním za jejich obětavou službu zvláště během pandemie bude polední vyzvánění zvonů, které i bez toho ve farnostech probíhá, v tento den by mohlo být slavnostnější tím, že je necháme rozeznít všechny. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200508zvony-se-rozezni-12–kvetna-ve-12–00–hodin

S přáním požehnané neděle

 

+ Martin David

pomocný biskup – generální vikář