Slavnost Nejsvětější Trojice

8.6. pondělí – 17:30 Vlaštovičky

9.6. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

10.6. středa – 17:30 Jaktař

11.6. čtvrtek – 17:30 Milostovice – památka sv. Barnabáše, apoštola

12.6. pátek – 17:30 Jaktař – památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů mučedníků

13.6. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

14.6. neděle – 7:15 Jaktař – Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, po mši svaté adorace v kostele

––—–9:30 Jaktař – Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, po mši svaté adorace v kostele

V sobotu 13. června bude ve farnosti Opava město ((Nanebevzetí Panny Marie)) při mši svaté v 15:00 biskup Martin David udělovat svátost biřmování v kostele sv. Vojtěcha.

K prvnímu červenci bych měl dostat dekret do farnosti Velké Heraltice.