intence

Neděle Slavnost Těla a Krve Páně 7:15 Za Františku Chrobáčkovou a švagra
14.6. 9:30 Za živou a zemřelou rodinu Konečnou a Honkovou
Pondělí 15.6. Kaple Vlaštovičky pondělí 11. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 16.6. mše svatá není úterý 11. týdne v mezidobí
Středa středa 11. týdne v mezidobí 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Domžalovou
17.6. a duše v očistci
Čtvrtek čtvrtek 11. týdne v mezidobí
18.6.
mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce 17:30 Za Alžbětu Kupčíkovou,manžela a rodiče z obou stran
19.6. Ježíšova
Sobota 20.6. mše svatá není Památka Neposkvrněného Srdce P.Marie
Neděle 12. neděle v mezidobí 7:15 Za Ervína Stromského,sourozence,rodiče z obou stran,za B. ochranu pro celou rodinu
21.6. 9:30 Za zemřelého Zbyňka Petrečka. ZA + JOSEFA GRYGARA
Pondělí 22.6. Kaple Vlaštovičky pondělí 12. týdne v mezidobí 17.30
Úterý 23.6. mše svatá není úterý 12. týdne v mezidobí
Středa Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 17:30 Za zemřelé Honzíka Hozáka a babičku s prosbou o B. ochranu pro celou rodinu
24.6.
Čtvrtek čtvrtek 12. týdne v mezidobí
25.6. mše sv. v Milostovicích 17:30
Pátek pátek 12. týdne v mezidobí 17:30 Za živou a zemřelou rodinu Pušovou
26.6.
Sobota 27.6. mše svatá není sobota 12. týdne v mezidobí
Neděle Slavnost sv. Petra a Pavla 7:15 Za živou a zemřelou rodinu Weirichovou, Davidovou a duše v očistci
28.6. POUTNÍ MŠE SVATÁ 9:30 Za všechny živé i zemřelé farníky a kněze působící v naší farnosti