Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, přijímání pod obojí, po mši svaté adorace v kostele

15.6. pondělí – 17:30 Vlaštovičky

16.6. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ –

17.6. středa – 17:30 Jaktař

18.6. čtvrtek – 17:30 Milostovice –

19.6. pátek – 17:30 Jaktař – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, krátká adorace po mši svaté.

20.6. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

21.6. neděle – 7:15 Jaktař – 12. neděle v mezidobí, sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, (na diecézi)

———————9:30 Jaktař – 12. neděle v mezidobí, sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, (na diecézi)