Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

  • Upřímné Pán Bůh zaplať za společné prožívání adventní doby a první části vánočních svátků. Přijměte pozvání k slavení i dalších svátečních bohoslužeb!
  • Připomínám, že do 16. 1. bude probíhat tříkrálová sbírka Charity ČR.
  • Chtěl bych vám nabídnout možnost novoročního svěcení domu nebo bytu. Všechny věci, které běžně užíváme (jako např. auta) můžeme světit vícekrát, ne pouze na začátku užívání. Kdo by chtěl nechat svůj dům posvětit, ať zanechá v sakristii svůj kontakt.
  • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022