Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky ze 4. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Diecézní centrum pro rodinu.
 • V pátek 24. 3. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem v 19:00 h.
 • Ze soboty na neděli se mění čas o hodinu napřed – 2:00 h. → 3:00 h.
 • Příští neděli bude tradiční křížová cesta ke kapli sv. Anny, kterou povede mládež děkanátu Opava. Začíná v 15:00 před jaktařským kostelem.
 • Letošní tuzemskou pouť našich farností bychom uskutečnili 27. května do mariánského poutního místa Sloup u Moravského krasu. Program je tradiční: mše sv., slovo k poutnímu místu, soukromé modlitby, adorace a možnost oběda. Pak následuje volný program s možností navštívit krásné sloupsko-šošůvské jeskyně. Přihlašovat se už můžete v sakristiích; cena je 450 Kč. Je třeba uvést, zda chcete jít do jeskyní či nikoli, ať můžeme dopředu objednat prohlídku (je možná 1 h. či 2 h.). Jelikož chceme tuto pouť pojmout i jako poděkování za dar 1. sv. přijímání, děti, které k němu letos přistoupily, budou mít prohlídku jeskyní zdarma jako dárek. Pokud se rodiny rozhodnou pro dopravu osobním automobilem, jsou srdečně vítány na programu pouti.
 • Konečně přišly podrobnosti k plánované pouti do Svaté země. Termín je 16. – 25. 10., cena: 28 900 Kč + 340 dolarů na vstupy. Poletíme z Katowic a tam se i vrátíme. Je nutné mít s sebou cestovní pas, který bude platit minimálně i 6 měsíců po příletu domů. Program visí na nástěnce. Údaje, které se zapisují v sakristii: jméno, příjmení, datum narození, adresa vč. PSČ, číslo cestovního pasu a přesné datum, do kdy je platný, e-mail, mobil. Je třeba také uvést, kdo bude, s kým na pokoji; pokoje jsou po dvou či třech. Po uvedení těchto údajů se vám ozve cestovní agentura s návrhem smlouvy a je nutné zaplatit zálohu 10 000 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 3. do 26. 3. 2023

Ohlášky z 3. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy. Přijměte pozvání na kávu na faře po jaktařské mši sv.
 • Ve středu 15. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze v 19:00 h.
 • Příští neděli proběhne diecézní sbírka na Centrum pro rodinu.
 • Letošní tuzemskou pouť našich farností bychom uskutečnili 27. května do mariánského poutního místa Sloup u Moravského krasu. Program je tradiční: mše sv., slovo k poutnímu místu, soukromé modlitby, možnost oběda a adorace. Pak následuje volný program s možností navštívit krásné sloupsko-šošůvské jeskyně. Přihlašovat se už můžete v sakristiích; cena je 450 Kč. Je třeba uvést, zda chcete jít do jeskyní či nikoli, ať můžeme dopředu objednat prohlídku (je možná 1 h. či 2 h.). Jelikož chceme tuto pouť pojmout i jako poděkování za dar 1. sv. přijímání, děti, které k němu letos přistoupily, budou mít prohlídku jeskyní zdarma jako dárek. Pokud se rodiny rozhodnou pro dopravu osobním automobilem, jsou srdečně vítány na programu pouti.
 • Konečně přišly podrobnosti k plánované pouti do Svaté země. Termín je 16. – 25. 10., cena: 28 900 Kč + 340 dolarů na vstupy. Poletíme z Katowic a tam se i vrátíme. Je nutné mít s sebou pas, který bude platit minimálně i 6 měsíců po příletu domů. Program visí na nástěnce. Údaje, které se zapisují v sakristii: jméno, příjmení, datum narození, adresa vč. PSČ, číslo cestovního pasu a přesné datum, do kdy je platný, e-mail, mobil. Je třeba také uvést, kdo bude, s kým na pokoji; pokoje jsou po dvou či třech. Po uvedení těchto údajů se vám ozve cestovní agentura s návrhem smlouvy a je nutné zaplatit zálohu 10 000 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 3. do 19. 3. 2023

Ohlášky z 2. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na letošní pojištění kostela a fary.
 • V pátek probíhá adorační den farnosti Kateřinky, kdy se modlí za bohoslovce. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude vystavena Nejsvětější svátost a všichni jsme zváni k tiché modlitbě před ní. V 15:00 h. bude završena modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Prosím vás, abyste se zapsali na rozpis, který naleznete vzadu v kostele.
 • V tento den také proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy (opět mimořádně o týden dříve). Po jaktařské mši sv. jste zváni na faru na kávu.
 • Mladí ve věku 15 – 20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích a na stránkách akce.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 3. do 12. 3. 2023

Ohlášky z 1. neděle postní

 • Připomínám náš program postní doby:
 • Křížové cesty vede v týdnu kněz a o nedělích laikové. Prosím zapište se na rozpisy, které jsou v sakristii.
 • Vzadu máme kartičky s modlitbami a postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat. Bylo by opravdu správné a moudré si z nich vybrat konkrétní předsevzetí modlitby a újmy.
 • Za to, co ušetříme během postu, můžeme pomoci v Postní almužně, která bude letos určena na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Kasička bude na žádost farníků celý půst vzadu v kostele a závěrečná sbírka almužny bude na Zelený čtvrtek.
 • Děti mohou plnit úkoly, které dostaly. Pokud splní za týden více než polovinu úkolů, mohou v neděli připnout květinu na Kristovu trnovou korunu.
 • Ve středu 1. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.
 • Příští neděli proběhne sbírka na letošní pojištění kostela a fary. Kavárna příští týden nebude, jelikož jsou jarní prázdniny a mnoho farníků je pryč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 2. do 5. 3. 2023

Ohlášky ze 7. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku „Svatopetrský haléř“!
 • Popeleční středou vstoupíme do posvátné doby postní. Tento den je přísný půst od masa a jednodenní nasycení (krom malých pokrmů během dne). Při mších sv. budeme přijímat svátostinu popelce.
 • Od tohoto dne začínají křížové cesty, které v týdnu povede kněz
  a o nedělích laikové. Prosím zapište se na rozpisy, které jsou v sakristii.
 • Vzadu máme kartičky s modlitbami a postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat. Bylo by opravdu správné a moudré si z nich vybrat konkrétní předsevzetí modlitby a újmy.
 • Za to, co ušetříme během postu, můžeme pomoci v Postní almužně, která bude letos určena na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Kasička bude na žádost farníků celý půst vzadu v kostele a závěrečná sbírka almužny bude na Zelený čtvrtek.
 • Děti budou mít vlastní postní snažení, které se dozví na konci mše sv.
 • V pátek 24. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem (o týden později jsou totiž jarní prázdniny).
 • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 2. do 26. 2. 2023