Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
 • Ve středu 17. 4. v Jaktaři a v pátek 19. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proto proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy.
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
 • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 4. do 21. 4. 2024

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Dnes po jaktařské mši sv. proběhne kavárna netradičně před kostelem.
 • Tento týden vybírám několik dní své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 4. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
 • Příští neděli bude sbírka na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
 • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 4. do 14. 4. 2024

Ohlášky z Neděle Zmrtvýchvstání Páně

 • Velké Pán Bůh zaplať za celou spolu-prožitou postní dobu: za účast na křížových cestách a jejich vedení, za postní předsevzetí, slavení velikonočního tridua a za veškerou přípravu (úklid, zdobení, liturgie, zpěv). Také za sbírky na různé účely a jakoukoli jinou pomoc!
 • Ve středu 3. 4. v Jaktaři a v pátek 5. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
 • Návštěvy nemocných proběhnou tento týden jen u těch, kteří před svátky nemohli.
 • Příští neděli po jaktařské bohoslužbě proběhne kavárna netradičně před kostelem.
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 3. do 7. 4. 2024

Požehnané a milostiplné velikonoční svátky!

Ohlášky z Květné neděle

 • Velké Pán Bůh zaplať za předvelikonoční úklid kostelů. Také děkuji všem, kteří se již vyzpovídali před svátky. Dnes odpoledne bude možnost zpovědi v konkatedrále od 14:00 h. do 17:00 h.; bude tam víc kněží. Ve středu bude v našich farnostech poslední řádná možnost svátosti pokání před svátky od 17:00 h. v jaktařském kostele. Z mimořádných důvodů (nemoc, zahraniční cesta) je možné domluvit individuálně.
 • Dnes vstupujeme do slavení Svatého týdne. Přijměte prosím pozvání slavit velikonoční svátky v našich farnostech. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat zmenšené plakátky s časy bohoslužeb.
 • Ne Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení kněžství a Eucharistie. Budou umyty nohy 12 mužům a sbírka je „postní almužnou“, kterou jsme šetřili celý půst na pomoc mladé Lil. Po obou mších svatých budou modlitby v getsemanské zahradě.
 • Na Velký pátek si připomínáme umučení a smrt Pána Ježíše. Jsou poslední křížové cesty a je to den přísného postu od masa a postu újmy – jednodenního nasycení. Sbírka je určena na opravu chrámů ve Svaté zemi. Po obřadech je možné setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu.
 • Na Bílou sobotu dlí církev v modlitbách u Pánova hrobu. Adorace bude v obou farnostech od 9:00 h. do 15:00 h. Prosím, zapište se na adorační rozpis vzadu v kostelích. Večer jste zváni na velikonoční vigilii. Vemte si s sebou, prosím, svíce kvůli obnově křestního slibu. V noci se mění čas!
 • Příští neděli slavíme Zmrtvýchvstání Páně. Na konci obou mší sv. budou žehnány pokrmy. Sbírka slavnostních bohoslužeb a vigilií je určena na opravy našich kostelů.
 • Tento týden můžete zapisovat výroční a jubilejní mše sv. na druhé pololetí roku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 3. do 31. 3. 2024