Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky z 5. neděle velikonoční

 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem za modlitbu a adoraci minulou neděli v Jaktaři, kdy jsme prosili za nová kněžská povolání a za bohoslovce. Rovněž za společnou pouť do Kroměříže k hrobu P. Šebely i měsíční sbírku dnešní neděle na opravy!
 • V Kateřinkách dnes prožíváme slavnost 1. sv. přijímání. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na přípravě prvokomunikanta, a jemu přejeme mnoho šťastných setkání s Pánem v Eucharistii! Příští neděli proběhne tato krásná slavnost v Jaktaři. Z tohoto důvodu byly vyměněny nedělní mše sv. ve farnostech. Přijměte to prosím jako oběť přinesenou za naše děti. Stále je provázejme svými modlitbami zvláště v těchto dnech.
 • Ve středu 18. 5. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze.
 • Příští neděli probíhá ve všech diecézích sbírka na pronásledované křesťany.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
 • S přicházejícím jarním počasím se na vás opět obracíme s prosbou: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 5. do 22. 5. 2022

Ohlášky z 4. neděle velikonoční

 • Dnes v neděli 8. 5. se modlí jaktařská farnost za bohoslovce a nová kněžská povolání. Prosím věřící, aby se zapsali na adorační rozpis. V 15:00 h. proběhne modlitba litanií a svátostné požehnání.
 • V sobotu 14. 5. putujeme do Kroměříže. Připomínám, že autobus odjíždí z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Mše sv. začne v 9:30 h. v kostele sv. Mořice v Kroměříži, po ní se pojede na hřbitov. Další program je volný.
 • V našich farnostech vrcholí přípravy na první sv. přijímání. V Kateřinkách proběhne v neděli 15. 5., v Jaktaři o týden později. Termíny závěrečných příprav a první sv. zpovědi děti i rodiče znají. Prosím, provázejme je svými modlitbami zvláště intenzivně v těchto dnech.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy. V Kateřinkách budeme vybírat na obnovu kůru a v Jaktaři na pamětní desku P. Šebely.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 5. do 15. 5. 2022

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať o. Janu Larischovi za sloužení mše sv. a prezentaci o P. Šebelovi. Po jaktařské mši sv. jste zváni na faru na dobrou kávu.
 • Ve středu 5. 5. proběhne v 19:00 hod. na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • V sobotu 7. května se koná diecézní pouť za rodiny a nová duchovní povolání k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf). Program je od 13.30 hod., mši sv. v 14.00 hod. bude slavit o. biskup Martin.
 • V neděli 8. 5. se modlí jaktařská farnost za bohoslovce a nová kněžská povolání. Prosím věřící, aby se zapsali na adorační rozpis. V 15:00 h. proběhne modlitba litanií a svátostné požehnání.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
 • Autobus na naši jednodenní pouť je již plně obsazen. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí další farníci včetně rodin s malými dětmi a dojedou osobními auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 5. do 8. 5. 2022

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy, která proběhla během velikonoční vigilie a v neděli Zmrtvýchvstání!
 • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Příští neděli po obou mší sv. proběhne krátká přednáška o. Jana Larische o P. Šebelovi. V Jaktaři jste po této přednášce zváni na faru do farní kavárny.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku.
 • Autobus na naši jednodenní pouť je již plně obsazen. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí další farníci včetně rodin s malými dětmi a dojedou osobními auty.
 • V pátek 29. 4. bude v Jaktaři v 15:00 h. pohřeb pana Fuksíka. RIP

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 4. do 1. 5. 2022