Benefiční koncert

Děkujeme církevní konzervatoři německého řádu za nádherný koncert, který proběhl 11. 3. a jeho výtěžek byl určen na obnovu kůru a varhan kateřinského kostela.

Foto: Petr Gilík