Ohlášky z 3. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy!
  • Připomínám dnešní křížovou cestu na sv. Annu. Začíná v 15:00 hod. před jaktařským farním kostelem. V případě velmi nepříznivého počasí budeme v kostele.
  • Ve středu 23. 3. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Připomínám, že ze soboty 26. 03. na neděli 27. 03. se posouvá čas o jednu hodinu dopředu! Pořad bohoslužeb zůstává beze změn.
  • Příští neděli proběhne sbírka na celostátní setkání mládeže.
  • V rámci letošního 80. výročí hrdinské smrti P. Šebely chceme putovat k jeho hrobu v Kroměříži. Toto jednodenní putování se uskuteční v sobotu 14. května. Budeme slavit mši sv. v kostele sv. Mořice, poté pojedeme k hrobu P. Aloise a následně bude volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek. Návrat ve večerních hodinách. Cena je 450 Kč. Zapisovat se můžete v sakristiích.
  • Ohlašuji, že v sobotu 26. 3. proběhne v kateřinském farním kostele svatební obřad Tomáše Janků a Kateřiny Richtrové.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 3. do 27. 3. 2022