Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať všem poutníkům za krásnou sobotní pouť do Křtin!
  • Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení CHO srdečně zve na přednášku plukovníka Františka Valdštýna na téma: „MNICHOV 1938“, která se uskuteční v úterý 11. října 2022 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.
  • Příští neděli slavíme slavnost sv. Hedviky. Jelikož je to třetí neděle v měsíci, bude v obou farnostech měsíční sbírka na opravy. Po mších svatých bude možnost si zakoupit křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
  • Za dva týdny – 23. 10. – nás čeká misijní neděle. Už dopředu připomínám, že proběhne také misijní koláč a prodej misijních kalendářů.
  • V měsíci říjnu píšeme „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vypisujte je, prosím, hůlkovým písmem, uvádějte pouze zemřelé osoby, nepište kněze našich farností a „duše v očistci“, jelikož ty uvedu osobně. Vyplněný lístek přineste prosím do sakristie. Zemřelí budou čteni 1. a 2. listopadu a budou za ně sloužené mše sv. u nás a opět i v pohraničí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 10. do 16. 10. 2022