Ohlášky ze 4. neděle adventní

  • Velké Pán Bůh zaplať za přípravu kostelů na Vánoce a také za dnešní měsíční sbírku na jejich opravy!
  • Možnost vyzpovídat se bude před každou mší sv. v týdnu. Dnes 18. 12. proběhne v konkatedrále „zpovědní kombajn“, kdy bude zpovídat mnoho kněží v čase 14:00–17:00 h.
  • V úterý 20. 12. proběhne v kateřinském kostele koncert žáků ZŠ Vrchní v rámci jejich odpoledního jarmarku. Pro velkou návštěvnost této akce proběhne v 16:00 h. a pak ještě v 17:30 h. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Ve středu 21. 12. proběhne katecheze na jaktařské faře v 19:00 hod.
  • Betlémské světlo bude v kostelích k dispozici: od středy 21. 12. v Jaktaři a od pátku 23. 12. v Kateřinkách.
  • V pátek 23. 12. se sejdeme na jaktařské faře s dětmi, které se připravují ke svátostem, a jejich rodiči v 19:00 h.
  • Přijměte upřímné pozvání spolu se svými rodinami i známými ke společnému slavení vánočních svátků v našich kostelích. Vzadu naleznete rozpisy bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Tyto rozpisy jsou i na nástěnkách farností, obcí a na internetových stránkách farnosti.
  • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
  • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 12. do 25. 12. 2022